За нас

Фирма „Семков – 2001“ ЕООД е създадена през 2001 год. като приемник на ремонтен механичен цех и електро ремонтен цех на циментовия завод с.Бели Извор сега Холсим (България) АД. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Постепенно се включват много нови клиенти, увеличават се типовете произвеждани резервни части и поддържаните машини и съоръжения.
В момента завода развива дейност в следните направления:
 • Обслужване, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, портални кранове и кулокранове;
 • Обслужване и ремонт на ел. двигатели и трансформатори;
 • Обслужване, производство на резервни части и ремонт на тежко натоварени машини на фирми в различни отрасли на промишлеността;
 • Изработва широка гама метални контейнери за битови и строителни отпадъци;
 • Изработва рами и палети за автомобилната промишленост;
 • Изработва различни метални конструкции  по документация на клиента или собствено разработена такава по задание на клиента;
Наличието на  големи специализирани машини, универсални машини и машини с ЦПУ благоприятстват поемането както на единични поръчки, така и серийно производство и позволяват извършването на почти всички видове механична обработка:
 • Заготвителни операции на прътов материал на лентоотрезни машини и пресножици;
 • Заготвителни операции на листов материал на ножица гилотинна до 10 мм и дължина 3150 мм;
 • Плазмено разкрояване с ЦПУ на листов материал с максимални размери на листа до 6000х2000 и дебелина :

                        -  Черна ламарина до 38 мм;

                        -  Неръждаема ламарина до 20 мм;

                        - Алуминий  до 25 мм;   

 • Газокислородно разкрояване с ЦПУ на листов материал с максимални размери на листа до 6000х2000 и дебелина 200 мм;
 • Огъване на листов материал на абкант преса до 12х3100 мм, на вал машини до 2000х20 мм;
 • Пресова работа на хидравлични и ексцентър преси;
 • Роботизирано заваряване и плазмено рязане , включително позиционер за обработка на цилиндрични детайли до Ф 500 мм и дължина 6000 мм;
 • Заваряване в защитна среда -  МИГ/МАГ и ВИГ заваряване;
 • Бластиране и боядисване;
 • Всички видове механична обработка на универсални и цифрово програмни машини, включително: 
                       - струговане на каруселен струг до 3200 мм диаметър; 
                       - струговане на универсален струг до Ф630 мм над супорта и разстояние между центри  6000 мм;
 • Обработка на фрезхобел с ширина на масата 1600 мм и надлъжен ход 4000 мм;
 • Обработка на борверг 1600х1400х1400 мм;
 • Работа на обработващи центри с ЦПУ до размери 1000х500х500 мм; 
 • Струговане на машини с ЦПУ до Ф340 мм и дължина 1200 мм;
 • Кръгло шлифоване на детайли с размери до Ф 315 мм и дължина 2000 мм;
 • Плоско шлифоване на детайли с размери до 2000х700 мм;
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 от SGS , притежава и Удостоверния от ДАМТН за поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, Удостоверения от Камарата на строителите в България.

Сертификати

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Удостоверение от Камарата на строителите в България I група

Удостоверение от Камарата на строителите в България I група

Удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови , портални кранове и кулокранове

Удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови , портални кранове и кулокранове

Удостоверение за поддържане на кранове стрелови тип и подвижни работни площадки.

Удостоверение за поддържане на кранове стрелови тип и подвижни работни площадки.

Политика по качество

Политика по качество

Сертификат за съответствие на контейнери за строителни отпадъци 2-10 куб.м. с DIN 30720:2016 и DIN 30735:2016

Сертификат за съответствие на контейнери за строителни отпадъци 2-10 куб.м. с DIN 30720:2016 и DIN 30735:2016

Сертификат за съответствие на бокс палети с БДС EN 13626:2004

Сертификат за съответствие на бокс палети с БДС EN 13626:2004

Удостоверение от Камарата на строителите в България III група

Удостоверение от Камарата на строителите в България III група

Удостоверение от Камарата на строителите в България V група

Удостоверение от Камарата на строителите в България V група