Обяви

28/10/2021 19:43

Проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Дружеството стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-3161-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Прочети повече

26/05/2017 09:24

Обявяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Семков-2001" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг.

Прочети повече

25/05/2017 09:24

Прекратяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Семков-2001" ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг.

Прочети повече

25/05/2017 09:05

Обявяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Семков-2001" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг.

Прочети повече

20/06/2016 00:15

Проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие

Дружеството стартира проект "Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на "Семков-2001" ЕООД."

Прочети повече