Вал машина

Предназначена е за работа със  листови стомани за изработване на цилиндри  и огъване на профили.

Възможност за огъване на ламарина с дебелина 20 мм на дължина 2000 мм.