Фирма „Семков – 2001“ ЕООД е създадена през 2001 год. като приемник на ремонтен механичен цех и електро ремонтен цех на циментовия завод с.Бели Извор сега Холсим (България) АД. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Основната цел на дружеството е разширяване на производството, въвеждане на нови продукти и услуги. РЕМЗ „Семков – 2001“ ЕООД извършва по поръчки на клиента единично и серийно производство. С високо квалифицирания си персонал може да сътрудничим за изготвянето на техническа документация.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 от SGS.