Ремонт и резервни части

Ремонт

Дружеството разполага с необходимото оборудване и кадри за извършване на сложни ремонти на тежко натоварени машини в различни отрасли на промишлеността.

Прочети повече

Резервни части

Дружеството произвежда всички необходими резервни части за ремонтиране на машини и оборудване в различни отрасли на промишлеността.

Прочети повече