Контейнери за битови отпадъци

Контейнер за битови отпадъци 4 куб. м.

Специализираният контейнер 4м3 за битови отпадъци е предназначен за събиране и временно съхраняване на твърди битови отпадъци.

Прочети повече

Съд за пепел

Съдът за пепел е предназначен за поемане на пепел, изхвърляна от гражданите през зимния отоплителен период, поставени на подходящи места с оглед на механизираното им разтоварване.

Прочети повече