Хидравлична 4-ри валова машина модел 4R HS 25-245 NC

Хидравлична 4-ри валова машина модел 4R HS 25-245 NC.

Предназначена е за работа със средни и леки листови стомани за изработване на цилиндри и конуси.

Технически характеристики:

- Работна дължина  2550 мм;

- Диаметър на централния горен вал 245 мм;

- Диаметър на страничните валове 180 мм;

- Мощност на ел.захранването 6,5 kW;