Фреза универсална модел F 315-E

Фреза универсална модел F 315-E

Надлъжен ход на масата 600 мм;

Напречен ход на масата 300 мм;

Вертикален ход на масата 300 мм;