Струг с ЦПУ

Струг с ЦПУ управление

Максимален диаметър на детайла 160  мм;

Максимална дължина на детайла между центри 500 мм;

Максимален надлъжен ход на обработка 300 мм;