Плоско шлифовална машина модел BRV 20

Плоско шлифовална машина модел BRV 20

Максимална дължина на детайла 2000 мм;

Максимална ширина на детайла 700 мм;