Обработващ център EAGLE 1000

Обработващ център EAGLE 1000 с CNC управление и вертикална ос на вретеното

Надлъжен ход 1000 мм;

Напречен ход 500 мм;

Ход на височина 500 мм;