Обработващ център ЦМ 52261

Обработващ център със CNC управление с хоризонтална ос на вретеното

Надлъжен ход 600 мм;

Напречен ход 600 мм;

Ход по височина 450 мм;