Борверг модел 2А635

Борверг модел 2А635

Надлъжно движение на масата 1600 мм;

Напречно движение на масата 1400 мм;

Вертикално движение 1400 мм;

Максимално натоварване на масата 4000 кг;